v
+

153


---

Ja nemam ništa da Ti dam

1

Ja nemam ništa da Ti dam,
O Hriste, osim srce zlo
I život svoj za koji znam
Da greh iz njega niče!
Al’ takav kakav sam,
Ja želim da Ti dam
To srce za Tvoj sveti hram,
I celo svoje biće!

2

Prestupah dugo Zakon Tvoj,
Al’ sad se Tebi vraćam ja!
Oprosti svaki prestup moj
I daj da Tebe gledam!
O, takav kakav sam,
Ja želim da Ti dam
To srce za Tvoj sveti hram,
I sebe da Ti predam!

3

Šta drugo mogu da Ti dam
Do jadnog, tužnog srca svog;
Šta drugo osim rug i sram,
Zbog kojeg gorko tužim!
Al’ takav kakav sam,
Ja želim da Ti dam
To srce za Tvoj sveti hram,
Da samo Tebi služim!

© Ova himna je zaštićena kopirajtom.