v
+

3


---

Bog je među nama

1

Bog je među nama!
Heruvimi kliču
I s veseljem Njega slave!
O naš silni Bože,
S ljubavlju i strahom
Spuštamo pred Tobom glave!
Uvek si s nama Ti,
Svuda gde se združe
Srca da ti služe!

2

Bog je među nama!
Svemir Njemu peva,
Klanja se i kliče slavu!
Dostojan si Bože,
Da Ti svako služi
I prinese žrtvu pravu!
Tebi čast, moć i vlast,
Dela su Ti slavna,
Nema Tebi ravna.

3

Bog je među nama!
Neka celo Nebo
I sva Zemlja Njega slavi!
O naš moćni Bože,
Pošlji nam svog Duha
Da nam Tvoju volju javi!
Samo Ti nama si
Mir i sreća prava,
Sila, sjaj i slava!

© Ova himna je zaštićena kopirajtom.