v
+

83


---

O naš Bože

1

O naš Bože, Ti si Tvorac
I Gospodar Subote,
Narod Tvoj u domu Tvome
Zato danas slavi Te;
Ti si dao dan svoj sveti
Da nas na Postanje seti!
Ti si Gospod i naš Bog,
Tvorac sveta velikog!

2

Tebi hvala, o naš Bože,
Za Tvoj sveti sedmi dan;
Za miline Tvoga dana,
Narod Tvoj je zahvalan!
Subota je pečat vlasti,
Tvoje sile, Tvoje časti!
Ona nam je večni znak
Da si Ti naš Tvorac jak!

3

Znamo da si među nama
Svojim Duhom, Bože naš;
Molimo Te ovog dana
Da nam novu radost daš!
Subota je zlatna spona,
Vodi nas do Tvoga trona;
O, sjedini duše sve
S Tobom, dragi Gospode!

© Ova himna je zaštićena kopirajtom.