v
+

85


---

Svakog dana, o moj Bože

1

Svakog dana, o moj Bože,
Slavim Te u srcu svom,
Ali danas, u Tvom domu,
Pevam s Tvojim narodom!

Pripev

Subotom u Tvome domu
U Tvom zboru slavim Te!
Tebi pevam pesme Tvoje,
Jer Ti, Bože, ljubiš me!

2

Anđeli Te slave, Bože,
Za dobrotu Tvoju svu,
Ali samo ja Te slavim
Za spasenje milošću!

3

Subotom sam Tebi bliže,
Bože moj, u domu Tvom!
Daj da jednom i na Nebu
Tebe slavim subotom!

© Ova himna je zaštićena kopirajtom.