v
+

9


---

Svi nek hvale Tvorca svoga

1

Svi nek hvale Tvorca svoga:
Nek Mu kliču anđeli,
Zvezde sve i Mesec sjajni,
Zemlja, Sunce i svi mi!
Jer On reče, i sve nasta,
Dade svoje zakone;
Nikad oni neće proći,
Zato nek Ga hvali sve!

2

Sve što diše neka slavi
I veliča Tvorca svog!
Bezbroj čuda nam svedoči,
Tvorac sveta naš je Bog!
Zar da naša usta ćute
Kad sav svemir slavi Ga?
Svi nek hvale Oca našeg,
Jer sve može i sve zna!

3

Narod Tvoj sa Zemlje ove,
Slavi Te o Bože sad!
Svako vidi Tvoja dela,
Tvoju mudrost i Tvoj rad!
A kad stvoriš Novu Zemlju,
Novo Nebo, novo sve,
Nek i tamo tebi kliče
Svako od nas, Gospode!

© Ova himna je zaštićena kopirajtom.